top of page

MISJON

Misjonsarbeidet vårt er blant Masaiene i Kenya. Jonathan Ole Sena er vår misjonær. Han er opprinnelig masai og ble kristen i sine ungdomsår. Han fikk senere et hjerte for byen Olesere i Masai Mara. Her startet han en kirke under et tre. Vi var så heldig at vi fikk koble oss på, og støtte med bønn og penger. Det ble bygget en kirke og landsbyen har senere hatt stor vekst. De har fått en skole og fått tilgang på rent vann. 

Vi er så takknemlig for Jonathan, hans kone Grace, og barna Naitasha, Abigael og Gloria gjør. Ta de med i bønn! 

Vi du være med å støtte arbeidet økonomisk? Send en mail til regnskap@pinsen.net

bottom of page