VÅR TRO

Vi tror at Jesus Kristus er Guds Sønn. 

Vi tror at Jesus kom til jorden, for å dø på korset, og reparere relasjonene mellom Gud og menneskene.

Vi tror at Jesus stod opp fra graven, for opp til himmelen,

og at han sendte Den Hellige Ånd i sitt sted for å utruste oss.

Vi tror at Bibelen er Guds ord.

 Vi tror at det er bra for alle kristne å tilhøre en lokal menighet.

Vi tror på troende dåp, å bli døpt på sin egen tro og bekjennelse.       

Vikingvegen 1 

4270 Åkrehamn

Pboks: 4296 Åkrehamn

Tel: 454 82 332

Tel: 415 15 142

post@pinsen.net

Kontonummer: 

3361.63.21507

Vipps: 19396

  • Facebook
  • Instagram